Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Electrotehnică, Energetică, Electronică
Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy. Electrical Engineering, Power Engineering, Electronics
English
|  Acasă  Istoric |  Colegiul de redacţie |  Numărul curent |  Pentru autori |  Arhivă |  Contact

Buletinul Institutului Politehnic Iaşi


Print ISSN 1223-8139
Online ISSN 2537-2726


4 numere/an


Clasificare B+

(CNCSIS cod 87)


Indexari BDI


Index Copernicus

CNKI Scholar

Ulrich's

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, (Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy) abreviat ca Bul. Inst. Polit. Iasi este publicat de Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Secţiunea Electrotehnică, Energetică, Electronică este coordonată de către Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei și Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, secţiunea Electrotehnică, Energetică, Electronică îşi propune să reflecte preocupările cercetătorilor români şi străini cuprinşi în aria largă a ingineriei de profil electric, energetic,  electronic, automatică și calculatoare. Subiectele articolelor propuse spre publicare acoperă atât domenii clasice din domeniul electrotehnicii, energeticii, electronicii, automaticii și calculatoarelor dar şi tematici aflate în plin proces de maturizare. Revista constituie un mijloc eficient de diseminare a rezultatelor recent obţinute, de promovare a interdisciplinarităţii, dar şi o oportunitate pentru tinerii cercetători şi doctoranzi de a-şi defini şi consolida un stil propriu de redactare a lucrărilor ştiinţifice. 

Începând cu fascicula 1 din numărul 64 (68), secțiunea Electrotehnică, Electronică, Energetică cuprinde și fosta secțiune de Automatică și Calculatoare a aceluiași Buletin.  

În cuprinsul Buletinului sunt de asemenea prezente recenzii ale unor cărţi apărute în edituri de prestigiu, titlurile respective îmbogăţind patrimoniul Bibliotecii Universităţii Tehnice. 

Asigurarea nivelului ridicat al revistei se realizează atât prin existenţa unui Comitet Editorial internaţional, care reuneşte personalităţi ştiinţifice consacrate din ţară şi străinătate. O atenţie specială este acordată procesului de recenzare a lucrărilor propuse spre publicare, asigurat de către un colectiv de referenţi selectaţi cu exigenţă din rândul cadrelor didactice proprii şi din străinătate. O menţiune specială merită făcută prin evidenţierea efortului de a include în acest mecanism şi o parte dintre colegii aflaţi la universităţi de prestigiu de peste hotare. 

Fascicula de Electrotehnică, Electronică, Energetică nu se comercializează fiind difuzată exclusiv pe bază de schimb. În momentul de faţă există 113 schimburi naţionale şi internaţionale.