Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Electrotehnică, Energetică, Electronică
Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy. Electrical Engineering, Power Engineering, Electronics
English
|  Acasă Istoric|  Colegiul de redacţie|  Numărul curent|  Pentru autori|  Arhivă|  Contact

BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI

abreviat ca Bul. Inst. Polit. Iasi

publicat de

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

AdresA: Bd. D. I. Mangeron 67, 700050 Iaşi, Romania

Secţiunea ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ2005  2006  2007  2008 2009 2010

 2011 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020