Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Electrotehnică, Energetică, Electronică
Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy. Electrical Engineering, Power Engineering, Electronics
English
|  Acasă Istoric|  Colegiul de redacţie|  Numărul curent|  Pentru autori|  Arhivă|  Contact

Istoric

Sub denumirea Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi (BIPI) apare de peste 60 de ani revista cu caracter ştiinţific publicată iniţial sub egida Institutului Politehnic din Iaşi, iar mai apoi sub cea a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

Primul număr al revistei a apărut în anul 1946, cu frecvenţă bianuală. După numai patru ani publicarea revistei era suspendată sub pretextul “caracterului cosmopolit” al acesteia, datorat utilizării exclusive a limbilor străine în redactarea sa, precum şi prezenţei autorilor din ţările occidentale.

BulIPI Tome I  BulIPI Avant propos

Revista îşi reia apariţia în 1955, apărând de atunci fără întrerupere, în prezent aflându-se la tomul LIV (LVIII). În primii ani după reluarea publicării apariţiile au fost bianuale, conținând articole cu caracter divers, începând cu cele de matematică şi terminând cu cele din domeniul ştiinţelor sociale. Iniţial redactarea era făcută atât în limba română cât şi în limbi de circulaţie internaţională, însă treptat s-a adoptat decizia de a utiliza exclusiv ultima variantă, pentru a facilita schimburile cu periodice din străinătate şi de a creşte vizibilitatea articolelor publicate. Începând cu anul 1971 s-a optat pentru scindarea Buletinului în fascicole orientate către profile distincte, astfel încât în prezent acesta apare pe următoarele specialităţi: 

1. Matematică, Mecanică Teoretică, Fizică 

2. Chimie şi Inginerie Chimică 

3. Electrotehnică, Energetică, Electronică 

4. Automatică, Calculatoare 

5. Construcţii de Maşini 

6. Construcţii şi Arhitectură 

7. Hidrotehnică 

8. Textile, Pielărie 

9. Ştiinţe Socio-Umane 

10. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

Se adaugă la acestea fascicole cu caracter special, cuprinzînd de regulă lucrările prezentate la manifestări ştiinţifice semnificative, naţionale sau internaţionale, organizate de către  facultăţile Universităţii Tehnice. 

O data cu apariţia Institutului Polithnic din Iaşi (BIP) în anul 1946, revista a început sa publice lucrări din domeniul electrotehnicii elaborate de cadrele didactice ale facultaţii, pe atunci, de Electromecanică. Acestora li s-au alaturat, treptat şi articole ale căror specialişti din alte centre universitare din ţară precum şi din străinatate.

BulIPI Primele lucrari de electrotehnica

Viaţa primei serii a BIPI a fost scurtă, fiind întrerupta la tomul IV, în anul 1949, în urma unei hotarâri abuzive a autoritaţilor centrale. În forma în care aparea BIPI prezenta dezavantajul de a fi extrem de eterogen conţinând articole aparţinând unor domenii extrem de diferite, de la matematica la industria uşoara. Un pas important l-a facut BIPI în anul 1969 când revista s-a fragmentat în secţii independente, pe specialitaţi. Astfel a aparut iniţial fascicula de Electrotehnică şi Electronică, devenita în 1971 fascicula de Electrotrehnică, Electronică şi Automatizări.

BulIPI TOME XVII

În anul 1991, ca urmare a apariţiei facultăţii de Automatică şi Calculatoare a luat fiinţă o fasciculă independentă având acest profil, încât de atunci apare, fără întrerupere, fascicula de Electrotehnică, Electronică, Energetică

Începând cu fascicula 1 din numărul 64 (68), secțiunea Electrotehnică, Electronică, Energetică cuprinde și fosta secțiune de Automatică și Calculatoare a aceluiași Buletin.  

În prezent fascicula respectivă are o apariţie trimestrială (de patru ori pe an), fiecare fasciculă având 80-100 pagini. Articolele apar exclusiv într-o limbă de uz internaţional (în special limba engleză) având un rezumat în limba română. Tirajul fiecărei fascicule este de 175 exemplare. Trebuie menţionat faptul că fascicola conţine, sistematic, lucrarile prezentate de către cadrele didactice ale Facultăţii de Electrotehnică şi ale Facultăţii de Electronică din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi dar şi din alte universităţi, invitaţi sau participanţi la sesiunile ştiinţifice ale celor două facultăţi. 

Tematica revistei reflectă preocupările cercetătorilor români şi străini cuprinşi în aria largă a ingineriei de profil electric, energetic, electronic, a automatizărilor și calculatoarelor. Subiectele articolelor propuse spre publicare acoperă atât domenii clasice din domeniul electrotehnicii, energeticii, electronicii, automatizărilor și calculatoarelor dar şi tematici aflate în plin proces de maturizare. Revista constituie un mijloc eficient de diseminare a rezultatelor recent obţinute, de promovare a interdisciplinarităţii, dar şi o oportunitate pentru tinerii cercetători şi doctoranzi de a-şi defini şi consolida un stil propriu de redactare a lucrărilor ştiinţifice. 

În cuprinsul Buletinului sunt de asemenea prezente recenzii ale unor cărţi apărute în edituri de prestigiu, titlurile respective îmbogăţind patrimoniul Bibliotecii Universităţii Tehnice. 

Asigurarea nivelului ridicat al revistei se realizează atât prin existenţa unui Comitet Editorial internaţional, care reuneşte personalităţi ştiinţifice consacrate din ţară şi străinătate, cât şi prin atenţia specială acordată procesului de recenzare a lucrărilor propuse spre publicare, aigurat de către un colectiv de referenţi selectaţi cu exigenţă din rândul cadrelor didactice proprii şi din străinătate. O menţiune specială merită făcută prin evidenţierea efortului de a include în acest mecanism şi o parte dintre colegii aflaţi la universităţi de prestigiu de peste hotare. 

Fascicula de Electrotehnică, Electronică, Energetică nu se comercializează fiind difuzată exclusiv pe bază de schimb. În momentul de faţă există 113 schimburi naţionale şi internaţionale.