Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Electrotehnică, Energetică, Electronică
Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy. Electrical Engineering, Power Engineering, Electronics
English
|  Acasă Istoric|  Colegiul de redacţie|  Numărul curent|  Pentru autori|  Arhivă|  Contact

Pentru autori

Autorii sunt rugaţi să citească instrucţiunile pentru autori Ónainte de a trimite un articol pentru a fi publicat Ón Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi.


Instrucţiuni pentru autori


Model pentru redactarea articolului


Formular transfer drepturi de autor autori


Recenzare